Get Adobe Flash player
ระบบบริหารจัดการ

 

 

 

Login Formวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าเรียนในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรปวช. ในสาขาวิชางานยานยนต์, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, สาขางานไฟฟ้ากำลัง หลักสูตรปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์, สาขาไฟฟ้ากำลัง, สาขาการบัญชี, สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน(คอมพิวเตอร์)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งครู

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนรายชั่วโมง สาขาอาหารและโภชนาการ

รายวิชาที่เปิดสอนระยะสั้น รุ่นที่ 82

อ่านต่อ

วันประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วช.พบ.

alt

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี จัดประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีกิจกรรม ดังต่อไปนี้ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ และ กิจกรรมประกวดร้องเพลง และดนตรีโฟลคซอง ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2015 เวลา 10:59 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

Bike for Mom

alt

นางกนกพรรณ  โสมาศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2015 เวลา 08:40 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

alt

ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี นำคณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ซึ่งจังหวัดเพชรบุรีได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ สามเณร จำนวน ๑๐๐ รูป พิธีลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2015 เวลา 08:48 น.)

อ่านเพิ่มเติม...

 
คณะผู้บริหาร
สถานศึกษา

หน่วยงานในสังกัด สอศ.

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการใช้ข้อมูลสารสนเทศวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี